P O E Z J A  K O N F E S Y J N A
Szukałam Cię w muzyce, 
w poezji.
W słowotoku 
czułości i miłości,
a nawet w zdolności 
przebaczania…
Szukałam Cię w kwiatach,                                                                                               w ptasich chmurach.                                                                                                                   Na łąkach…
Wszędzie tam, 
gdzie trywialną manierą
codzienność wżerała się
w nasze beztroskie “jestem”
poranną kawą.
Znalazłam Cię w sobie,
w przelotnych 
portretach przeszłości… – 
w omszałej znajomości.
Vide: fot. 1.- 2. priv.
Author

Write A Comment